Biuro Projektu
Kontakt: 42 631-36-72

Poniedziałek 10-14
Wtorek 10-14
Środa 10-14
Czwartek 10-14
Piątek 10-14


Dziekanat Wydziału IPOŚ:
Kontakt: 42 631-37-41

Poniedziałek 11-14
Wtorek 10-14
Środa 10-13
Czwartek nieczynny
Piątek 10-13


Dziekanat Wydziału BAIS:
Kontakt: 42 631-35-02

Poniedziałek 10-13
Wtorek 10-13
Środa nieczynny
Czwartek 10-13
Piątek 10-13
Aktualności i wydarzenia - Aktualności

26.02.2014 r.

Staże studenckie


27.02.2014 - 21.03.2014 – składanie w biurze Projektu przez Uczestników projektu dokumentów rekrutacyjnych:
a) załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek,
b) załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie, iż nie zachodzi niedozwolone podwójne finansowanie,
c) załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie do celów obliczenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy,
d) załącznik nr 4 do Regulaminu – Deklaracja ZUS ZUA,
e) kserokopia dowodu osobistego,
f) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane ubezpieczenie OC i NW studenta (z podaniem numeru polisy i nazwy ubezpieczyciela).

Wszystkie dokumenty dostępne są również na stronie kierunku zamawianego z Regulaminem programu staży studenckich w przedsiębiorstwach dla kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w Politechnice Łódzkiej  w ramach projektu pt.: „Inżynieria Środowiska inwestycją w przyszłość”.

Informacje dotyczące prac Komisji Konkursowej zostaną podane w terminie późniejszym w "Aktualnościach i wydarzeniach" na stronie projektu.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4