Biuro Projektu
Kontakt: 42 631-36-72

Poniedziałek 10-14
Wtorek 10-14
Środa 10-14
Czwartek 10-14
Piątek 10-14


Dziekanat Wydziału IPOŚ:
Kontakt: 42 631-37-41

Poniedziałek 11-14
Wtorek 10-14
Środa 10-13
Czwartek nieczynny
Piątek 10-13


Dziekanat Wydziału BAIS:
Kontakt: 42 631-35-02

Poniedziałek 10-13
Wtorek 10-13
Środa nieczynny
Czwartek 10-13
Piątek 10-13
Aktualności i wydarzenia - Aktualności

29.05.2013

Staże

Od 02.06.2014, studenci którym przyznano staż studencki w ramach projektu pt.: „Inżynieria Środowiska inwestycją w przyszłość”, proszeni są o zgłoszenie się do Biura Projektu w celu odbioru umowy stażowej.

Warunkiem podjęcia staży jest podpisanie umowy przez studenta oraz pracodawcę w 4 egzemplarzach:
1 egz - dla pracodawcy,
1 egz - dla studenta,
2 egz - do Biura Projektu.

Podpisaną umowę (2 egz.) należy dostarczyć do Biura Projektu, najpóźniej do 23.06.2014.