Biuro Projektu
Kontakt: 42 631-36-72

Poniedziałek 10-14
Wtorek 10-14
Środa 10-14
Czwartek 10-14
Piątek 10-14


Dziekanat Wydziału IPOŚ:
Kontakt: 42 631-37-41

Poniedziałek 11-14
Wtorek 10-14
Środa 10-13
Czwartek nieczynny
Piątek 10-13


Dziekanat Wydziału BAIS:
Kontakt: 42 631-35-02

Poniedziałek 10-13
Wtorek 10-13
Środa nieczynny
Czwartek 10-13
Piątek 10-13
Aktualności i wydarzenia - Aktualności

03.06.2012 r.

Udział w projekcie pt.: „Inżynieria Środowiska inwestycją w przyszłość

Studenci semestru II kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska, którzy od początku trwania projektu nie złożyli jeszcze Deklaracji uczestnictwa w projekcie, a chcieliby to zrobić, proszeni są o zgłoszenie się do Biura Projektu. Złożenie Deklaracji jest niezbędne do ubiegania się m.in. o stypendium za wyniki w nauce, do uczestnictwa w programie zajęć dodatkowych (m. in. wyjazdy dydaktyczne, wykłady specjalistyczne, staże zawodowe) i programie zajęć wyrównawczych. Deklarację składa się jednorazowo i obowiązuje ona przez cały czas trwania projektu. Deklarację można złożyć w dowolnym momencie trwania projektu.

Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie!