Biuro Projektu
Kontakt: 42 631-36-72

Poniedziałek 10-14
Wtorek 10-14
Środa 10-14
Czwartek 10-14
Piątek 10-14


Dziekanat Wydziału IPOŚ:
Kontakt: 42 631-37-41

Poniedziałek 11-14
Wtorek 10-14
Środa 10-13
Czwartek nieczynny
Piątek 10-13


Dziekanat Wydziału BAIS:
Kontakt: 42 631-35-02

Poniedziałek 10-13
Wtorek 10-13
Środa nieczynny
Czwartek 10-13
Piątek 10-13
Aktualności i wydarzenia - Aktualności

22.03.2013 r.

Uwaga!!!


Decyzją Komisji Stypendialnej z dnia 20.03.2013 r. stypendium za wyniki w nauce w semestrze letnim w roku akademickim 2012/2013 przyznano 56-ciu studentom z Wydziału IPOŚ i 56-ciu studentom z Wydziału BAIŚ. Warunkiem otrzymania stypendium jest podpisanie umowy. Umowy stypendialne podpisywane będą:

  • na wydziale IPOŚ – w Biurze Projektu w dniach:

25.03.2013 r. – w godzinach: 10:00 - 12:00

26.03.2013 r. – w godzinach: 08:00 - 15:00

25.03.2013 r. – w godzinach: 12:00 - 15:00

  • na wydziale BAIŚ – w dziekanacie wydziału w godzinach jego otwarcia

w dniach 25.03.2013 r. – 27.03.2013 r.

Do podpisania umowy potrzebne jest posiadanie:

dowodu osobistego
adresu Urzędu Skarbowego
numeru konta i nazwy banku

Lista osób, którym przyznano stypendium.

Od decyzji Komisji Stypendialnej przysługuje odwołanie się do Kierownika projektu w ciągu 7 dni.