Biuro Projektu
Kontakt: 42 631-36-72

Poniedziałek 10-14
Wtorek 10-14
Środa 10-14
Czwartek 10-14
Piątek 10-14


Dziekanat Wydziału IPOŚ:
Kontakt: 42 631-37-41

Poniedziałek 11-14
Wtorek 10-14
Środa 10-13
Czwartek nieczynny
Piątek 10-13


Dziekanat Wydziału BAIS:
Kontakt: 42 631-35-02

Poniedziałek 10-13
Wtorek 10-13
Środa nieczynny
Czwartek 10-13
Piątek 10-13
Aktualności i wydarzenia - Aktualności

25.03.2013 r.

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo, Studenci Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska,

w związku ze zmniejszeniem się liczby studentów II roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska wynikającego z decyzji podjętych przez Prodziekana ds. Studenckich, zmniejszeniu uległa liczba przyznawanych stypendiów z 56 do 54 osób, co stanowi, zgodnie z wytycznymi projektu, 50% ogólnej liczby studentów. Jednocześnie informujemy, iż średnia ważona brana pod uwagę w niniejszym rankingu, została obliczona na podstawie ocen uzyskanych tylko i wyłącznie w poprzednim semestrze, włączając w nią przedmioty niezaliczone. W związku z powyższym z listy stypendystów zostały skreślone następujące osoby: 172467, 172472.

Lista osób, którym przyznano stypendium.

Liczba przyznanych stypendiów studentom Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska pozostaje bez zmian.