Biuro Projektu
Kontakt: 42 631-36-72

Poniedziałek 10-14
Wtorek 10-14
Środa 10-14
Czwartek 10-14
Piątek 10-14


Dziekanat Wydziału IPOŚ:
Kontakt: 42 631-37-41

Poniedziałek 11-14
Wtorek 10-14
Środa 10-13
Czwartek nieczynny
Piątek 10-13


Dziekanat Wydziału BAIS:
Kontakt: 42 631-35-02

Poniedziałek 10-13
Wtorek 10-13
Środa nieczynny
Czwartek 10-13
Piątek 10-13
Aktualności i wydarzenia - Aktualności

29.10.2013 r.

Stypendia

Decyzją Komisji Stypendialnej z dnia 23.10.2013 r. stypendium za wyniki w nauce w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 przyznano 52. studentom z Wydziału IPOŚ i 56. studentom z Wydziału BAIŚ. W związku ze zmniejszeniem się liczby studentów III roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska na Wydziale IPOŚ, wynikającego z decyzji podjętych przez Prodziekana ds. Studenckich, zmniejszeniu uległa liczba przyznawanych stypendiów z 56 do 52 osób, co stanowi, zgodnie z wytycznymi projektu, 50% ogólnej liczby studentów. Jednocześnie informujemy, iż średnia ważona brana pod uwagę w niniejszym rankingu, została obliczona na podstawie ocen uzyskanych tylko i wyłącznie w poprzednim semestrze, włączając w nią przedmioty niezaliczone. Liczba przyznanych stypendiów studentom Wydziału BAIŚ pozostaje bez zmian.

Warunkiem otrzymania stypendium jest podpisanie umowy.

Umowy stypendialne dla studentów z obu wydziałów podpisywane będą w Biurze Projektu w dniach:

30.10.2013 r. – w godzinach: 08:00 - 15:00

31.10.2013 r. – w godzinach: 08:00 - 15:00

04.11.2013 r. – w godzinach: 08:00 - 12:00

Do podpisania umowy potrzebne jest posiadanie:

  • dowodu osobistego
  • adresu Urzędu Skarbowego
  • numeru konta i nazwy banku

Lista osób, którym przyznano stypendium.

Od decyzji Komisji Stypendialnej przysługuje odwołanie się do Kierownika projektu w ciągu 7 dni.