Biuro Projektu
Kontakt: 42 631-36-72

Poniedziałek 10-14
Wtorek 10-14
Środa 10-14
Czwartek 10-14
Piątek 10-14


Dziekanat Wydziału IPOŚ:
Kontakt: 42 631-37-41

Poniedziałek 11-14
Wtorek 10-14
Środa 10-13
Czwartek nieczynny
Piątek 10-13


Dziekanat Wydziału BAIS:
Kontakt: 42 631-35-02

Poniedziałek 10-13
Wtorek 10-13
Środa nieczynny
Czwartek 10-13
Piątek 10-13

Stypendia

Program stypendialny dla kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska obejmuje studentów, którzy podjęli kształcenie w roku akademickim 2011/2012 i w procesie rekrutacji uzyskali najwyższą liczbę punktów. Na pierwszym roku studiów stypendium otrzyma nie więcej niż 70 studentów na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska i 70 studentów na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. W kolejnych latach otrzyma nie więcej niż 56 studentów kontynuujących studia na każdym z wydziałów i uzyskujących najwyższą średnią ocen za dany semestr. Stypendium będzie wypłacane przez 10 miesięcy w roku w wysokości 1000 zł, w ciągu 3,5 lat podczas trwania I stopnia studiów. Jeśli z jakiś przyczyn student nie uzyska rejestracji na następny semestr,  przyznane stypendium nie podlega zwrotowi.


Zasady, warunki i tryb przyznawania oraz przekazywania stypendiów w ramach projektu „Inżynieria środowiska inwestycją w przyszłość” określać będzie Regulamin stypendialny.

Załącznik nr 1 do regulaminu – Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 2 do regulaminu – Umowa stypendialna
Załącznik nr 3 do regulaminu – Warunki przyznawania i przekazywania stypendiów studentom wyjeżdżającym na studia do innej uczelni za granicą lub w kraju w ramach programu studiów (Learning Agreement)

Listy stypendystów zostaną wywieszone dla:
•    Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska w budynku B7 przy al. Politechniki 6
•    Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska w budynku B4 przy ul. Wólczańskiej 213