Biuro Projektu
Kontakt: 42 631-36-72

Poniedziałek 10-14
Wtorek 10-14
Środa 10-14
Czwartek 10-14
Piątek 10-14


Dziekanat Wydziału IPOŚ:
Kontakt: 42 631-37-41

Poniedziałek 11-14
Wtorek 10-14
Środa 10-13
Czwartek nieczynny
Piątek 10-13


Dziekanat Wydziału BAIS:
Kontakt: 42 631-35-02

Poniedziałek 10-13
Wtorek 10-13
Środa nieczynny
Czwartek 10-13
Piątek 10-13
Aktualności
Aktualności i wydarzenia - Aktualności

25.03.2014 r.

Wykład pt.: „Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków poprzez zastosowanie systemu monitoringu i zarządzania energią.” – Michał Michalski (27.03.2014 r.) odbędzie się w sali 250 w budynku WBAIŚ.

 
Aktualności i wydarzenia - Aktualności

25.03.2014 r.

Stypendia

Decyzją Komisji Stypendialnej z dnia 20.03.2014 r. stypendium za wyniki w nauce w semestrze letnim w roku akademickim 2013/2014 przyznano 48. studentom z Wydziału IPOŚ i 56. studentom z Wydziału BAIŚ. W związku ze zmniejszeniem się liczby studentów III roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska na Wydziale IPOŚ, wynikającego z decyzji podjętych przez Prodziekana ds. Studenckich, zmniejszeniu uległa liczba przyznawanych stypendiów z 56 do 48 osób, co stanowi, zgodnie z wytycznymi projektu, 50% ogólnej liczby studentów. Liczba przyznanych stypendiów studentom Wydziału BAIŚ pozostaje bez zmian.

 

Warunkiem otrzymania stypendium jest podpisanie umowy.

 

Umowy stypendialne dla studentów z obu wydziałów podpisywane będą w Biurze Projektu w dniach:

26.03.2014 r. – 31.03.2014 r. w godzinach: 09:00 - 14:00

Do podpisania umowy potrzebne jest posiadanie:

  • dowodu osobistego
  • pełnego adresu i nazwy Urzędu Skarbowego
  • numeru konta i nazwy banku

Lista osób, którym przyznano stypendium.

Od decyzji Komisji Stypendialnej przysługuje odwołanie się do Kierownika projektu w ciągu 7 dni.

 
Aktualności i wydarzenia - Aktualności

19.03.2014 r.

Wykład pt.: „Praktyczne stosowanie systemów solarnych w istniejących i nowych obiektach budowlanych – modernizacja systemów grzejnych.” – Przemysław Wróblewski (20.03.2014 r.) odbędzie się w sali 250 w budynku WBAIŚ.

 
Aktualności i wydarzenia - Aktualności
10.03.2014 r.
Cykl wykładów specjalistycznych

W związku z realizacją projektu pt.: „Inżynieria Środowiska inwestycją w przyszłość”, serdecznie zapraszamy studentów kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska do uczestnictwa w wykładach specjalistycznych prowadzonych przez specjalistów z przemysłu, zaplanowanych w terminach:

20.03.2014 r. „Praktyczne stosowanie systemów solarnych w istniejących i nowych obiektach budowlanych – modernizacja systemów grzejnych.” – Przemysław Wróblewski

27.03.2014 r. „Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków poprzez zastosowanie systemu monitoringu i zarządzania energią.” – Michał Michalski

Wykłady odbędą się w godz. 18:15 - 20:00 w budynku B-7 (WBAIŚ).

Konkretna sala zostanie podana przed wykładem.
Zachęcamy do uczestnictwa w wykładach specjalistycznych po uprzednim zapisaniu się na listę zgłoszeń dostępną w Biurze Projektu.
Zapraszamy do udziału w wykładach specjalistycznych, które przedstawią praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w trakcie 3,5 letniego cyklu nauczania na kierunku Inżynieria Środowiska.
 
Aktualności i wydarzenia - Aktualności

27.02.2014 r.

Project Based Learning PBL

Szanowni Państwo,

dla studentów kierunku zamawianego „Inżynieria Środowiska inwestycją w przyszłość” przewidziano cykl zajęć prowadzonych metodą Project Based Learning (PBL), czyli uczenia się w oparciu o realizowany projekt. Ta nowatorska metoda dydaktyczna jest rekomendowanym narzędziem kształcenia w szkolnictwie wyższym, odpowiadającym potrzebom i wymaganiom rynku pracy. Jest to metoda zdobywania wiedzy i kompetencji w określonej dziedzinie na bazie rozwiązywania problemu, dzięki której studenci kształtują i rozwijają swoje umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów w sposób bardziej niezależny i nowatorski w porównaniu z tradycyjnym nauczaniem akademickim. Projekt pozwala na horyzontalną integrację wiedzy i ułatwia dostrzeżenie związków pomiędzy poszczególnymi pojęciami. Metoda PBL chętnie korzysta z rozwiązań otwartych, umożliwiających różną interpretację danych, czyniąc naukę bliższą praktyce zawodowej. Projekty realizowane metodą PBL pozwalają na doskonalenie umiejętności współpracy w zespole przez dyskusję oraz formułowanie i podział zadań, a także wymianę informacji dotyczących omawianego przypadku. Umiejętności te są bardzo przydatne dla utrzymania się na rynku pracy.

Studenci, którzy są uczestnikami projektu kierunku zamawianego „Inżynieria środowiska inwestycją w przyszłość” w semestrze VI (letnim) będą uczestniczyli w projekcie PBL. Za udział w projekcie (i pozytywne zaliczenie) studenci otrzymają dodatkowe 8 punktów ECTS oraz wpis do suplementu dyplomu. Dla grupy (podgrupy) ocenionej najwyżej przewidziane są nagrody rzeczowe.

Wszystkich dodatkowych informacji udziela p. dr Katarzyna Żykwińska-Rouba (tel. 3790, pokój P 310, bud. B10, lub p. Marta Urbanek-Krawczyk, Biuro Projektów).

Informacje dotyczące zapisów i procesu realizacji projektu dla poszczególnych Wydziałów zawarte są w poniższych linkach:

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Wszystkie informacje będą przekazane na wykładzie z Technologii robót instalacyjnych, który odbędzie się czwartek, o godz. 10.15.

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Zapisy do poszczególnych nauczycieli rozpoczną się we wtorek, 4 marca. O godz. 10.00 będzie na Państwa czekała osoba pod salą P 303. Ci z Państwa, którzy nie zapiszą się na listę, będą mieli taką możliwość do piątku, 7 marca, w Biurze Projektu.

 

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 20